page-header

ZAPROSZENIE – INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA Z KULTURĄ LACHÓW SĄDECKICH

Serdecznie zapraszamy na

INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ Z KULTURĄ LACHÓW SĄDECKICH

18 czerwca 2023 r. – przy Kościele Parafialnym p.w. Stanisława Kostki w Niskowej

W programie m.in.
– konkurs piosenki regionalnej –
– warsztaty tańca ludowego –
– warsztaty lepienia pierogów –
– warsztaty decoupage –
– zabawa taneczna z DJ-em –
– wyjazd do CSZ w Ptaszkowej –

A ponadto:
– dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci –
– konkursy z nagrodami –
– degustacja pierogów –
– i inne …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Integracja międzypokoleniowa z kulturą Lachów Lachów Sądeckich”

objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn.
„Atrakcyjne oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „Korona Sądecka” objętego umową nr 02857-6935-UM0620190/22 zawartą w dniu 13.03.2023 r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację  spotkania międzypokoleniowego, warsztatów kulinarnych i artystycznych
oraz wyjazdu integracyjnego – poszerzajacych ofertę czasu wolnego dla dzieci, młodzieży
i seniorów z obszaru LGD „Korona Sądecka”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: organizacja spotkania międzypokoleniowego dla mieszkańców obszaru LGD i turystów, warsztatu lepienia pierogów dla 20 osób, warsztatu decoupage dla 15 osób, warsztatu tańca regionalnego dla 36 osób,
warsztatu piosenki regionalnej 15 osób oraz organizacja wyjazdu integracyjnego
dla dzieci młodzieży oraz seniorów dla 100 osób;  Łącznie 186 osób.