page-header

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Założone przez św. Maksymiliana M. Kolbego 16 października 1917 roku  stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

Program Rycerstwa Niepokalanej

 

CEL:

Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieka i za pośrednictwem Niepokalanej.

WARUNKI:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki – to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

KOŁO RYCERSTWA NIEPOKALANEJ PRZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W NISKOWEJ

SPOTKANIA KOŁA ODBYWAJĄ SIĘ W II PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00

Powstało 8 grudnia 2016r.  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Liczy ponad 20 członków. Opiekunem jest  proboszcz ks. Krzysztof Prokop.

I sobota miesiąca Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi
o godz. 800 a godz. 730 modlitwa różańcowa.

AKT ODDANIA SIE NIEPOKALANEJ

O Niepokalana – nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:
„Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Intencje MI na rok 2020

Abyśmy odkryli na nowo aktualność kolbiańskiego charyzmatu jako najwspanialszą drogę do świętości
Styczeń
 • Abyśmy umieli „oddawać siebie Niepokalanej” jako Jej umiłowane dzieci.
Luty
 • Abyśmy stawali się chrześcijanami, dla których pokora i posłuszeństwo są stylem życia.
Marzec
 • Aby nasza wytrwała modlitwa była oddechem dla naszych serc.
Kwiecień
 • Abyśmy nauczyli się akceptować i żyć duchem liturgii Triduum Paschalnego.
Maj
 • Aby przykład Maryi pomógł nam z odwagą iść za Chrystusem.
Czerwiec
 • Aby nasze życie stało się wspaniałym darem dla Boga i bliźniego.
Lipiec
 • Aby nasze chrześcijańskie życie stało się cudem wiary, nadziei i miłości.
Sierpień
 • Aby nasza braterska miłość spływała obficie na każdą napotkaną osobę.
Wrzesień
 • Aby nasza troska o rozwój życia duchowego uczyniła nas coraz bardziej otwartymi na działanie Boga.
Październik
 • Abyśmy zawsze i wszędzie byli zaangażowanymi głosicielami i świadkami Ewangelii.
Listopad
 • Aby przykład świętych pobudzał nas, by dać z siebie wszystko na drodze duchowego rozwoju.
Grudzień
 • Aby pokora i ubóstwo Chrystusa i Jego Matki zawsze były punktem odniesienia w naszych codziennych wyborach.

Program ogólno-diecezjalny – 2020

„Słowo stało się Ciałem”

Drodzy Rycerze Niepokalanej,

Przed nami piękna walka, to bojowanie bez rozlewu krwi. Jedynie rozlew miłości. Nie ma na co czekać. Miłość nie jest kochana. Miłość ginie… Tylko miłość jest twórcza (słowa Pawła VI).
Niech wzorem do naśladowania będzie św. Maksymilian, który był użytecznym narzędziem w ręku Niepokalanej szerząc MI po krańce ziemi. To zadanie święte dla każdego Rycerza. Jest to wola Matki Bożej. Mamy przeciwstawiać się wszelkim formom zła, ale zawsze w duchu miłości, prawdy
i miłosierdzia. Mamy naśladować Maryję. Być Jej. Zbliżyć się do Niej. Słowem pracować dla Niej bez ograniczeń.

Do Jezusa przez Maryję.
Nasze pragnienia i zamiary polecamy Bogu przez przyczynę Niepokalanej.
 Św. Maksymilianie – módl się za nami!

Zadania ogólno-diecezjalne Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Diecezji Tarnowskiej, kierowane do wszystkich stowarzyszeń i kół MI.

Za wypełnienie tych zadań są odpowiedzialni: Asystenci, Prezesi i Animatorzy wspólnot lokalnych.

 1. Diecezjalne spotkanie „Opłatkowe” Rycerstwa Niepokalanej diecezji tarnowskiej w dniu 19 stycznia (niedziela). Msza św. w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Niskowej o godz. 13.00. Agapa w Centrum OPOKA o godz. 14.30.
 2. Światowy Dzień Chorego. Udział przedstawicieli Stowarzyszeń i Kół MI z pocztami sztandarowymi w uroczystej Mszy św. w Sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej: 11 lutego (wtorek) o godz. 16.30 – wg możliwości poszczególnych wspólnot.
 3. Czuwanie wielkopostne dla członków MI w Sanktuarium NMP Zawadzie, koło Dębicy: 21 marca, 10.00 – 14.00.
 4. Wiosenny Zjazd Asystentów, Prezesów i Animatorów MI w Niepokalanowie: 24-26 kwietnia.
 5. IV Zjazd MI w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach: 9 maja (sobota), godz. 11.30-15.30.
 6. Majówka w parafii MB Fatimskiej w Tarnowie: 16 maja (sobota), 18.00.
 7. Droga Krzyżowa u Karoliny Kózka w Wał Rudzie. Prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej w dn. 18 czerwca, 15,00.
 8. Udział Rycerstwa Niepokalanej w uroczystościach Wielkiego Odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w dn. 3 lipca, 14.45.
 9. Ogólnopolski Dzień Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie w dn. 25 lipca (sobota).
 10. Nowenna do św. Maksymiliana Marii Kolbe we wspólnotach lokalnych, przed rocznicą śmierci św. Maksymiliana: 5-13 sierpnia.
 11. Czuwanie modlitewne w sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej oraz w nabożeństwie Transitus św. Maksymiliana w Harmężach: 14 sierpnia – wg możliwości poszczególnych wspólnot.
 12. Udział w uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Placu Katedralnym w Tarnowie: 17 sierpnia, 6.30.
 13. Udział w wejściu Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę oraz w Mszy św. na wałach Jasnej Góry: 25 sierpnia – wg możliwości poszczególnych Wspólnot.
 14. Udział w uroczystościach 100-lecia Koronacji Cudownego Obrazu NMP w Zawadzie: 13 września.
 15. Rekolekcje dla członków Rycerstwa Niepokalanej oraz kandydatów na animatorów wspólnot MI w Ciężkowicach: 25-27 września.
 16. Spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej w Tuchowie, w 15 rocznicę „Aktu oddania RN” Pani Tuchowskiej: 2 października, 14:45.
 17. Jesienny Zjazd i Zgromadzenie Narodowe MI Sprawozdawczo-Wyborcze w Niepokalanowie: 16-18 października.
 18. Wypominki za zmarłych Rycerzy w parafii MB Fatimskiej w Tarnowie: 26 listopada, 18:00.
 19. Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP w parafiach (29.11-7.12) – oraz uroczyste przeżycie tego Święta, 8 grudnia przez wszystkich Rycerzy Niepokalanej („Godzina łaski” 12.00-13.00, przyjęcie nowych członków do MI).
 20. Pierwsze soboty miesiąca – udział w Mszy św. i modlitwa Różańcowa w RDN Małopolska prowadzona przez poszczególne wspólnoty wg ustalonego harmonogramu.
 21. Spotkania Asystenta Diecezjalnego, Prezesa i członków Zarządu MI z poszczególnymi wspólnotami Rycerstwa Niepokalanej (szczególnie z okazji spotkań „opłatkowych”).
 22. Spotkania Zarządu Diecezjalnego MI z udziałem prezesów i animatorów: 27 lutego, 8 czerwca, 12 listopada; godz. 16.30.