page-header

CARITAS

Oddział Caritas przy Parafii Świętego Stanisława Kostki w Niskowej

ZARZĄD

Przewodniczący: Ks. Krzysztof Prokop – proboszcz
Zastępcy: Joanna Rymarczyk; Ewa Sromek
Sekretarz: Monika Rymarczyk
Skarbnik: Władysława Tabor

REJONY PARAFII

Biczyce Dolne: (po stronie szkoły)
Jaskulska Stanisława, Tabor Władysława, Rymarczyk Monika

Biczyce Dolne:(od strony Niskowej)
Rymarczyk Joanna, Kogut Maria, Janik Zofia,

Szymanowice i Chełmiec:
Wilk Wanda,
 Czernatowicz Tadeusz i Jadwiga

Niskowa: (za rzeką)
Oleś Helena, Dyrek Urszula,

Niskowa: (od strony kościoła)
Sromek Ewa, Szewczyk Barbara

Formacja osób w ramach grupy:

  1. Spotkania grupy –
  2. Adoracja indywidualna – czwartki – 1 godzina.
  3. Codzienna modlitwa za chorych, ubogich, cierpiących itp.
  4. Przynajmniej jeden raz w tygodniu – czyn miłosierdzia – odwiedziny konkretnej osoby.
  5. Lektura Encykliki: „Bóg jest Miłością” – Benedykt XVI – część II