page-header

PATRON PARAFII

„Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele. Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (…). Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (…). Tak, święty Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, nich św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego”.

Słowa św. Jana Pawła II
wypowiedziane 13.11.1988 r. u sarkofagu Świętego Stanisława Kostki.

„Czy dzisiaj, po kilku wiekach od śmierci, może on być światłem, wskazówką, ostoją w poszukiwaniach, wątpliwościach, zagubieniach czy decyzjach współczesnej młodzieży… Przez tyle lat wydawało mi się, że Stanisław Kostka to przeszłość, to historia Kościoła. Myślałem sobie: Co ma dzisiaj do zaproponowania ten odległy patron młodych, chłopak z XVI stulecia – młodzieży początku XXI wieku, młodzieży nasyconej kulturą absurdu, konsumpcji, seksu i zmysłów; kulturą utraty sensu i wyśmiewanej wiary; kulturą brutalności, przemocy i braku szacunku wobec drugiego człowieka; kulturą niewiary w miłość, w Ojczyznę, w tradycję; kulturą rozpadających się rodzin i przyjaźni; kulturą samotności i rozpaczy, która wyciąga rękę po narkotyk, alkohol lub samobójstwo, i kulturą przerażającej pustki”.

MYŚLI ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

„Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste”.

„Proszę Cię, módl się, aby Jezus raczył doświadczać mnie jak najliczniejszymi krzyżami i cierpieniami i mieć mnie, grzesznego sługę swego, między swoimi  Świętymi Sługami”.

„Życie jest jak słowa psalmu: Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja oczekuje Pana”.

„Winieneś zastanowić się najpierw we wszystkim, cokolwiek czynisz, o czymkolwiek myślisz i rozmawiasz, czy podoba się to Bogu i jest pożyteczne dla bliźnich”.

„Wobec mnie, i mam to zobaczyć, Stworzyciel okazuje niezmierną i niewypowiedzianą łaskę i miłość. Ze względu na mnie opuścił swą Ojczyznę, w której doświadczał czci i szacunku, i uniżył się do postaci Sługi. Bóg przyjął rolę najcichszą i najskromniejszą Baranka Bożego. Wziął nasz złości na swe ramiona i umarł w hańbie, aby obdarować nas swoją Ojczyzną”.

„Człowiek jest słaby i popada w grzechy, co przynosi mu upokorzenie”.

„Lecz ludzie są gnuśni i leniwi. Należy wszystkich przebudzić, zwołać i zmobilizować na drodze ku zbawieniu. Jest karygodne, że nie zważamy na to, że wielu nędznie ginie. Trzeba nam porzucić własne grzechy, by zakosztować wolności. Wtedy dopiero zobaczymy, czym są grzechy innych i nie będziemy mogli żyć w bezczynności”.

„Mocny bym sobie przygotował na drogę kapelusz cierpliwości i płaszcz bym wziął z podwójnym poszyciem, a to miłości Boga i bliźniego; i dobre przede wszystkim przywdziałbym buty umartwienia”.

„Choćbym całe życie miał wędrować – nie ustąpię”.

MODLITWY DO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

 • O PRAWDZIWĄ MIŁOŚĆ

  Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy – za przykładem świętego Stanisława codziennie Świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 • O DAR MĄDROŚCI

  Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości nasze umysły i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda, którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 • O WIERNOŚĆ BOGU

  Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece świętego Stanisława – do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

 • O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI

  Ojcze niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w wierności ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 • O DOBRĄ ŚMIERĆ

  Wysłuchaj Panie prośby nasze, które za przyczyną świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych i wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 • O ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA

  Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy w przyjaźni z Tobą wzrastając za wstawiennictwem św. Stanisława przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 • LITANIA DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

  Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, Królowo wyznawców – módl się za nami.
  Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej – módl się za nami.
  Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa,
  Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu,
  Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny,
  Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie,
  Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami,
  Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania,
  Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności,
  Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy,
  Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości,
  Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców,
  Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa,
  Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości,
  Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego,
  Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany,
  Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył,
  Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał,
  Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony,
  Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział,
  Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie,
  Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił,
  Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę naszą w niebezpieczeństwach ratował,
  Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej,
  Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza,
  Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli – uproś nam u Boga.
  Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali,
  Abyśmy cnoty Twe naśladowali,
  Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali,
  Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli,
  Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli,

  Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

  K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego.
  W: I ukazał mu Królestwo Boże.

  Módlmy się:
  Boże, który wśród wielu cudów Swej mądrości nawet w młodym wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem Świętego Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając, zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.