page-header

SIOSTRY ZMARTWYCHWSTANKI

„PRZEZ KRZYŻ I ŚMIERĆ DO ZMARTWYCHWSTANIA I CHWAŁY”

Zgromadzenie powstało 6 stycznia 1891r. w Rzymie. Jego Założycielkami są dwie Polki, matka i córka-Celina i Jadwiga Borzęckie. Celem Zgromadzenia jest praca nad moralnym i religijnym odrodzeniem społeczeństwa, wśród którego pracuje.

GŁOSIMY RADOSNĄ NOWINĘ, ŻE CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE W NAS!

Głosimy tę nowinę słowem, świadectwem życia, modlitwą i naszą posługą apostolską.
Siostry Zmartwychwstanki pracują jako nauczycielki, wychowawczynie, katechetki, zakrystianki, organistki, animatorki oazowe, pielęgniarki, parafialne opiekunki chorych, starszych i potrzebujących.

MIŁOŚCIĄ I PRAWDĄ

To główne hasło, które jest myślą przewodnią apostolatu Zmartwychwstanek, a zwłaszcza pracy wychowawczej.
Siostry Zmartwychwstanki aktualnie pełnią swoją misję w Polsce, we Włoszech (dom generalny w Rzymie), w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Argentynie.

Współczesny świat potrzebuje ludzi, którzy jednoznacznie opowiedzą się po stronie Chrystusa, którzy wszystko uznają za stratę, byleby tylko Chrystusa pozyskać i znaleźć się w Nim. (por. Flp 3, 8-9)

MŁODZI SĄ NADZIEJĄ KOŚCIOŁA. ŚWIAT OCZEKUJE NA DZISIEJSZYCH ŚWIADKÓW ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. CELINY BORZĘCKIEJ

Bądź uwielbiony, Panie Jezu
który udzieliłeś bł. Celinie
daru szczególnego
umiłowania tajemnicy paschalnej
i pragnienia wypełnienia Twojej świętej woli.
Ufając w Twoją bezgraniczną miłość do nas,
prosimy Cię za jej wstawiennictwem o łaskę.

Spraw, o Panie, aby Kościół mógł się radować
zaliczeniem służebnicy Twojej Celiny
do grona świętych
dla większej chwały Twojej i naszego dobra.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem,
w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do błogosławionej Celiny Borzęckiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże-zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Maryjo-módl się za nami
Święty Józefie

Błogosławiona Celino, od urodzenia ubogacona licznymi łaskami
Błogosławiona Celino, od dziecka pragnąca naśladować Chrystusa
Błogosławiona Celino, wrażliwa na natchnienia Ducha Świętego

Oddana i wierna małżonko
Przykładna i kochająca matko
Ofiarna i pełna pobożności wdowo

Matko Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek
Głosicielko Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu
Apostołko Chrystusa Zmartwychwstałego

Błogosławiona Celino, któraś we wszystkim szukała woli Bożej
Błogosławiona Celino, któraś nieustannie umierała samej sobie
Błogosławiona Celino, któraś wciąż zmartwychwstawała do nowego życia w Chrystusie

Wychowawczyni dzieci i młodzieży w miłości i prawdzie
Mistrzyni w kształtowaniu dusz Bogu poświęconych
Nauczycielko ucząca zawierzenia Bogu w każdej sytuacji

Któraś otrzymała dar żarliwej modlitwy i kontemplacji
Któraś mężnie pokonywała własne słabości
Któraś szła drogą przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały

Błogosławiona Celino, wzorze uczennicy w szkole życia duchowego
Błogosławiona Celino, wzorze służebnicy Pańskiej
Błogosławiona Celino, wzorze żony, matki, wdowy i zakonnicy

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas,  Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiona Celino
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w ogromie Twojego miłosierdzia sprawiłeś wielkie dzieła w duszy Twojej służebnicy Celiny, spraw, aby jej wstawiennictwo obudziło w nas pragnienie podążania drogą krzyża, która prowadzi do udziału w radości zmartwychwstania i chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W naszej parafii pracują Siostry:

  • Siostra Barbara Mikulska
  • Siostra Bernadetta Nowakowska
  • Siostra Emilia Rutkowska