Poświęcenie sali pamięci im. ks.prof. Bolesława Kumora

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Stanisława Salaterskiego 7-8 października 2017 r.

Poświęcenie sali pamięci im. ks.prof. Bolesława Kumora