Spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza, DSM

Wizytacja kanoniczna ks. biskupa Stanisława Salaterskiego 7-8 października 2017 r.

Spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza, DSM