PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2022/2023

WTOREK – 27. 12. 2022

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE ZA RZEKĄ): od p. Gajdosz (Alfred) do p. Stępień – od 8.30 Ks. Proboszcz

NISKOWA:  od p. Pogwizdów do p. Gołębiów – prawa strona rzeki  – od 8.30 Ks. Filip

 

ŚRODA – 28. 12. 2022

BICZYCE DOLNE: od Pana Wójta Bernarda Stawiarskiego (obie strony ulicy do sklepu p. Małków) i dalej do p. Janowiec (lewa strona ulicy w kierunku Limanowej) – od 8.30 Ks.. Proboszcz

NISKOWA:  od p. Firlejów do p. Szewczyków (Waldemar) – lewa strona rzeki – od 8.30 Ks. Filip

 

CZWARTEK – 29. 12. 2022

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE ŁĄKI):  od p. Łatków do p. Sowa – od 8.30 Ks. Proboszcz

NISKOWA:  od p. Migaczów (Leon) + domy wyżej p. Mikołąj Migacz, p. Szewczyk (Stefan i Ignacy), p. Plata i P. Pasiut i dalej od Kumorów (Jan) do p. Lorek – od 8.30 Ks. Filip

 

PIĄTEK – 30. 12. 2022

BICZYCE DOLNE: Od p. Ligarów do p. Kogutów + p. Ruchała – w stronę Niskowej po obu stronach – od 8.30 Ks. Proboszcz

NISKOWA:  od p. Liber do p. Zarycznych (Jerzy) – do sklepu  – od 8.30 Ks. Filip

 

PONIEDZIAŁEK – 2. 01. 2023

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE KOŁO SZKOŁY): od p. Szuler (Eugenia) do p. Molek + p. Gnutek Bogdan do p. Ruchałów – od 14.00 Ks. Proboszcz

NISKOWA:  od p. Śmiałek do p. Tomaszek – za kościołem – od 13.30 Ks. Filip

 

WTOREK – 3 01. 2023

BICZYCE DOLNE: od p. Studzińskich (Dariusz) do p. Kumorów (Kapturkiewicz) + droga w stronę p. Piątka – od 14.00 Ks. Proboszcz

NISKOWA:  od pani Rusnak nr 192 do p. Leśniak (+ p. Plata i p.Wątroba) – od 14.00 Ks. Filip

 

ŚRODA – 4. 01. 2023

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE KOŁO BERDYCHOWSKIEGO):  p. Szczecina do p. Chladny nr 174  – od 14.00 Ks. Proboszcz

NISKOWA:  od p. Nowaków do p. Berdychowskich (Zygmunt) – lewa strona drogi – od 14.00 Ks. Filip

 

CZWARTEK – 5. 01. 2023

BICZYCE DOLNE: od pani Wesołowskiej Barbary do p. Jastrzębskiej – od 13.00 Ks. Proboszcz

NISKOWA (OSIEDLE BOCONKI):  od p. Ogorzałków (Piotr) do p. Tomaszków (Mateusz) – od 14.00 Ks. Filip

PIĄTEK – 6. 01. 2023

NISKOWA: Siostry Zmartwychwstanki – o 13.00 Ks. Proboszcz i ks. Filip

BICZYCE DOLNE:  p. Lorek, p. Zamojski, p. Fryc – od 15.00 Ks. Proboszcz

 

SOBOTA – 7. 01. 2023

  1. ŁĄCZNA: od p. Olech do p. Pytel (domy po drugiej strony obwodnicy od strony Gaju) + domy po drugiej stronie obwodnicy od strony kościoła – od 8.30 Ks. Filip

 

PONIEDZIAŁEK – 9. 01. 2023

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE SAD): od p. Górskich (domy przy tej ulicy), i dalej p. Górska Kazimiera do p. Czerwińskich – od 13.30 Ks. Proboszcz

NISKOWA (ul. do „Casablanki”):  od p. Kula (obie strony ulicy) do p. Mikusz – od 13.30 Ks. Filip

 

WTOREK – 10. 01. 2023

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE KOŁO BARU): od p. Rzepiel, + p. Bień, + p. Małek Stanisław i od p. Pająk do p. Rymarczyk (Leszek) – od 13.30 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (NOWE OSIEDLE): od 306 nr do 317 – od 13.00 Ks. Filip

 

ŚRODA – 11. 01. 2023

BICZYCE DOLNE: od p. Szabla (Szczepan) nr 265 do p. Bień (Krystyna) – od 13.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE: od p. Góreckich (Łukasz) do p. Cichanowskich (Bogdan) – lewa strona rzeki – od 13.30 Ks. Filip

 

CZWARTEK – 12. 01. 2023

BICZYCE DOLNE (NOWE OSIEDLE przy Granicy BICZYCE D. – NISKOWA): nr od 331 – od 15.00 – Ks. Proboszcz

 

PIĄTEK – 13. 01. 2023

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE ZA SZKOŁĄ): od p. Potoniec do p. Ciuła – od 14.00 Ks. Proboszcz

NISKOWA:  od  p. Zając do p. Smoleń – wzdłuż głównej drogi – od 14.00 Ks. Filip

 

SOBOTA – 14. 01. 2023

BICZYCE DOLNE: od p. Olech (Mieczysław) do p. Borka – od 8.30 Ks. Proboszcz

NISKOWA (OSIEDLE SREBRNE): od p. Migacz (Leszek) do p. Olesiów – od 8.30 Ks. Filip

 

NIEDZIELA – 15. 01. 2023

BICZYCE DOLNE (UL. GRANICZNA): od p. Łukasików do p. Golińskiej – od 13.00 Ks. Proboszcz