Niedziela Świętej Rodziny – 2021-12-26

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu – Jezusa, Maryję i Józefa. Módlmy się za nasze rodziny, aby stawały się one miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament małżeństwa umacnia małżonków na drodze ich życia.

 • Msze Święte w tym tygodniu będą do piątku rano o godz. 630, i wieczorem w poniedziałek i środę o godz. 1800, a w piątek o godz. 1600. (we wtorek i czwartek nie będzie Mszy Świętej wieczorem)
 1. W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywać:
  • W poniedziałek – Święto Św. Jana Apostoła. Po Mszy Św. wieczornej poświęcenie wina.
  • We wtorek – Święto Świętych Młodzianków męczenników.

W piątek – Msze Święte na zakończenie roku będą rano o godz. 630 i wieczorem z Uroczystymi Nieszporami i kazaniem na posumowanie Starego Roku o godz. 1600. Po Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem będzie Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne, w którym podziękujemy Bogu za miniony czas, za dobro, którego doznaliśmy w tym roku. Przeprosimy także za wszelkie zło, zgorszenia i odejścia od Bożej miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo nad naszymi rodzinami, nad naszą parafią i nad całą naszą Ojczyzną. Zapraszamy na Msze Święte, bo mamy za co dziękować Panu Bogu i mamy za co Pana Boga przepraszać.

 • W sobotę – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  (Nowy Rok). Jest to Dzień Modlitw o Pokój na świecie, przypada także I sobota miesiąca stycznia. Przypominam, że jest to święto obowiązkowe.

Msze Święte są w naszym kościele są jak w każdą niedzielę o godz. 800 ,1000 ,1130 ,1500

 1. W przyszła niedzielę – zmiana tajemnic różańcowych; po Mszy Św. o godz. 800.
 2. Jutro w poniedziałek od godz. 900 wznawiamy wieczystą Adorację Najśw. Sakramentu.
 3. Jak informowaliśmy w ubiegła niedzielę  od jutra rozpoczynamy wizytę duszpasterską zwaną tradycyjnie „Kolędą” na wyraźne zaproszenia. Dlatego dla porządku wyznaczyliśmy rejony kolędowe, jak w poprzednich latach – ks. będzie w danym dniu dla tego rejonu – i kto sobie życzy kapłana, niech wyrazi wolę, niech zaprosi – wiele rodzin już to uczyniło. Można to zrobić wcześniej, może to być w dniu kolędowym poprzez lektorów czy ministrantów, którzy będą wcześniej informować. Jeśli, ktoś jest chory, na kwarantannie, kto odczuwa jakiś lek i obawę, to przypominamy nie zaprasza i nie przyjmuje kapłana.  Dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą przyjąć kapłana, będą też po zakończeniu „Kolędy” organizowane Msze Święte w intencji ich rodzin i ze specjalnym błogosławieństwem, tak jak to było w ubiegłym roku. Podjęliśmy taka decyzję, bo przez te dwa lata wprowadziło się wiele nowych rodzin do naszej Parafii, wybudowanych zostało wiele nowych domów, dlatego warto nawzajem się poznać. W czasie „Kolędy” najważniejsza jest modlitwa i błogosławieństwo domu. Myślę, że nawet krótka rozmowa tak wiele znaczy i dla nas kapłanów i dla członków rodzin. My kapłani poznając Wasze nieraz wielkie problemy, które przeżywacie, możemy w tych konkretnych intencjach się pomodlić, kiedy zanosimy modlitwy za naszych Parafian. Bez takiej osobistej rozmowy pewno o tych wielu przeżywanych Waszych problemach byśmy nie wiedzieli. My, kapłani też jesteśmy otwarci na Wsze sugestie i uwagi odnośnie prowadzonego duszpasterstwa w naszej Parafii. Przy wizycie duszpasterskiej zachowajmy też wszelkie normy bezpieczeństwa. Wyznaczone Rejony Parafii są na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Parafii.
 4. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w przygotowaniu i strojeniu naszej świątyni na Święta Bożego Narodzenia, a także tym wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia liturgii w czasie Świąt. Dziękuję Księdzu Katechecie, naszym Siostrom Zmartwychwstankom, całej Liturgicznej Służbie Ołtarza, Szafarzom, Zespołowi „Niskowioki”, Scholi Młodzieżowej i Scholi DSM, Dziękuję Sebastianowi Łatce za pomoc w organizacji nagłośnienia i oświetlenia w czasie Świąt.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym powstała też „Żywa Szopka” na zewnątrz kościoła, dlatego pragnę gorąco podziękować Panom; Maćkowi Kawalcowi, Jarosławowi Łatce, Grzegorzowi Kumor, Tadeuszowi Sromek, Markowi Zarycznemu, Piotrowi Bawołek, Czesławowi Oleś oraz chłopcom z Grupy Młodzieżowej, którzy włożyli wiele pracy i wysiłku, by powstała ta żywa szopka. Dziękuję także wszystkim, którzy przywieźli swoje zwierzęta do szopki i tym, którzy teraz troszczą się o nie – Bóg zapłać.

 1. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Biczyc Dolnych za sprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu i za złożone ofiary na kwiaty.
 2. Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Św. i przyjęcia Komunii