Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania „Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania” z dnia 16.03. 2015 r.

Bierzmowanie - instrukcja Ks. Biskupa

Zobowiązania Kandydatów do bierzmowania:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
  • regularnie na każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty
  • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
  • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
  • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych (100% frekwencji)
  • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (min. 10), roratach (min. 8), Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej (min. po 6), Triduum Paschalnym,  nabożeństwach majowych (min. 10)
  • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

 

Karta zgłoszenia kandydata do Bierzmowania