Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

Rycerstwo Niepokalanej

 

Założone przez św. Maksymiliana M. Kolbego  16 października 1917 roku  stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

 


Program Rycerstwa Niepokalanej

CEL:
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieka i za pośrednictwem Niepokalanej.

WARUNKI:
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki – to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ
O Niepokalana – nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:
„Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Koło Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej  powstało 8 grudnia 2016r.  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Liczy ponad 20 członków. Opiekunem jest  proboszcz ks. Krzysztof Prokop.

Spotkania Koła odbywają się w II poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00  .

I sobota miesiąca Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi
o godz. 800 a godz. 730 modlitwa różańcowa.

Intencje  Rycerstwa Niepokalanej na rok 2018:

STYCZEŃ
Aby na całym świecie Rycerstwo Niepokalanej było znakiem jedności
i braterstwa.

LUTY
Aby przykład św. Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej
i wszystkim wierzącym poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji.

MARZEC
Aby Rycerstwo Niepokalanej współpracowało jako jedna rodzina w budowaniu królestwa miłości i radości.

KWIECIEŃ
Aby misyjny duch Rycerstwa Niepokalanej wzrastał na fundamencie trwałej jedności.

MAJ
Aby przykład Maryi pomagał wierzącym w naśladowaniu Chrystusa i w dziele ewangelizacji.

CZERWIEC
Aby w każdym środowisku i w każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej potrafiło realizować swoje powołanie misyjne.

LIPIEC
Aby każdy, kogo inspiruje św. Maksymilian, za jego przykładem "rozsiewał" wszędzie miłość, która jest "twórcza".

SIERPIEŃ
Aby za przykładem św. Maksymiliana w każdym sercu królowało pragnienie oddania wszystkiego dla Chrystusa.

WRZESIEŃ
Abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność św. Maksymiliana.

PAŹDZIERNIK
Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła.

LISTOPAD
Aby świadectwo życia rycerzy Niepokalanej było dla wszystkich ludzi nieustannym wezwaniem do świętości.

GRUDZIEŃ
Aby Rycerstwo Niepokalanej było zdolne przekazywać wszystkim ludziom piękno i znaczenie macierzyństwa Maryi.

 

Program Ogólnodiecezjalny

Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce - Diecezja Tarnowska na 2018 rok

 

I. Ogólne wskazania dla Wspólnot MI

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi

i rzeczywiście nimi jesteśmy.” (1J 3, 1) Święty Jan Apostoł, umiłowany uczeń Pański, z zachwytem uświadamia nam, że zostaliśmy w sposób szczególny i wyjątkowy wyróżnieni przez Boga, który jest naszym Ojcem. Bóg umiłował każdego człowieka i uzdolnił go do miłowania. Jak powie św. Augustyn: „Zostaliśmy stworzeni z miłości i do miłości!” W sposób szczególny Ojciec okazał nam swoją miłość poprzez Syna. W Jezusie Chrystusie Boża Miłość została nam ofiarowana w sposób szczególny. Jak uczy nas nasz Zbawiciel: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Potrzeba nam wciąż uświadamiać sobie to szczególne wybranie i obdarowanie. Najlepszym zaś sposobem na odwzajemnienie miłości jest szczera miłość. Tą, która uczy nas umiłowania Boga bez reszty i ofiarnie jest Maryja Niepokalana. Wpatrując się w Jej przykład i przyzywając Jej wstawiennictwa stawajmy się w szeregach Rycerskich coraz dojrzalszymi świadkami Miłości. Niech nasze życie, nasza modlitwa i nasze czyny świadczą, że nosimy w sobie Bożą Miłość i chcemy nią się dzielić.

Wzorem i wsparciem, dla nas w tym dziele niech będzie św. Maksymilian, szaleniec Niepokalanej
i męczennik, który nie zawahał się, na wzór Chrystusa, ofiarować swego życia z miłości do bliźniego. Niech kolejne dni bieżącego roku będą dla Rycerzy Niepokalanej czasem szczególnej łaski i gorliwej służby w naszych wspólnotach.

Nasze pragnienia i zamiary polecamy Bogu przez przyczynę Niepokalanej.

Św. Maksymilianie – módl się za nami!

 

 

II. Zadania ogólnodiecezjalne Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”

     Diecezji Tarnowskiej.

 1. Kontynuacja „Nieustannego Różańca” w intencjach:
 • Ojczyzny, rządzących i wszystkich rodzin,
 • O odnowę moralną Narodu,
 • W intencji życia – od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • O pokój na świecie i w sercach ludzkich,
 • O rozszerzenie dzieła Rycerstwa Niepokalanej,
 • O beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, br. Innocentego Wójcika, Rozalii Celakówny,
 • O rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi,
 • O powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji duchowieństwa,
 • O dobre wychowanie dzieci i młodzieży,
 • O rozpowszechnianie i umacnianie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca,
 • Za chorych i cierpiących,
 • W intencji prześladowanych chrześcijan oraz za prześladowców.

 

 1. Udział w ogólno diecezjalnym spotkaniu „Opłatkowym” Rycerstwa Niepokalanej diecezji tarnowskiej, w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika
  w Tuchowie w dniu 20 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 13,00.

Odpowiedzialni: Prezesi i Animatorzy MI.

 1. Udział przedstawicieli Stowarzyszeń i Kół MI z pocztami sztandarowymi w uroczystej Mszy św.
  w Sanktuarium NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, z okazji Światowego Dnia Chorych,
  w dn. 11 lutego 2018 r.  (niedziela), godz. 16.30 – wg możliwości poszczególnych Wspólnot.

Odpowiedzialni: Prezesi i Animatorzy MI.

 1. Zorganizowanie „czuwania modlitewnego” przed Najświętszym Sakramentem w okresie Wielkiego Postu, w parafii p.w. św. Marcina w Gnojniku, w dniu 10 marca 2018 r. dla członków MI.
  Odpowiedzialni: Prezesi i Animatorzy MI.
 2. Udział w „majówce” w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie – dokładny termin do ustalenia.

Odpowiedzialni: Prezesi i Animatorzy MI.

 1. Zorganizowanie rekolekcji dla kandydatów na animatorów wspólnot MI oraz dla członków Rycerstwa Niepokalanej w dn. 8-10.06.2018 r.

Odpowiedzialni: Prezes MI Diecezjalny, Asystent Diecezjalny.

 1. Udział Rycerstwa Niepokalanej w uroczystościach Wielkiego Odpustu w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej (2 – 9 lipca 2018 r.). Planowany termin dla MI: 4 lipca 2018 r. (środa).

Odpowiedzialni: Prezesi i Animatorzy MI.

 1. Ogólnopolski dzień modlitw Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie, w dn. 28-29.07.2018 r.
 2. Uroczysta Nowenna do św. Maksymiliana Marii Kolbe we wspólnotach lokalnych, przed rocznicą śmierci św. Maksymiliana.
 3. Udział w czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Bożej Przeczyckiej, 14.08.2018 r. – wg możliwości poszczególnych Wspólnot.
 4. Udział w uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie PPT na placu katedralnym w Tarnowie 17 sierpnia oraz na wałach Jasnej Góry w dniu wejścia Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej – 25 sierpnia 2018 r. – wg możliwości poszczególnych Wspólnot.
 5. Uroczyste spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej z całej diecezji w Tuchowie, w kolejną rocznicę „Aktu oddania” Pani Tuchowskiej, w dn. 2.10.2018 r., wtorek, godz. 14.45.

Odpowiedzialni: Prezesi i Animatorzy MI.

 1. Msza św. radiowa oraz modlitwa Różańcowa w RDN Małopolska w I soboty miesiąca.

Odpowiedzialni: poszczególne Wspólnoty MI wg ustalonego planu

 1. Pielgrzymka do Zabawy – miejsca narodzin i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózka, 18 dnia każdego m-ca. Udział w Drodze Krzyżowej i w Eucharystii – wg możliwości poszczególnych Wspólnot.
 2. Odprawienie w parafiach Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP oraz uroczyste przeżycie tego Święta przez wszystkich Rycerzy Niepokalanej. Przyjęcie nowych członków indywidualnych w szeregi Rycerstwa Niepokalanej.
 3. Podjęcie nowych inicjatyw wspólnotowych w parafiach w związku ze świętem Niepokalanego Serca Maryi oraz świętem Niepokalanego Poczęcia NMP.
 4. Udział przedstawicieli Rycerstwa Niepokalanej w zjazdach prezesów i animatorów: wiosennym (w kwietniu) i jesiennym (w październiku 2018 r.).
 5. Wydanie książki „Kult św. Maksymiliana w diecezji tarnowskiej”
 6. Spotkania Asystenta Diecezjalnego, Prezesa i członków Zarządu MI z poszczególnymi wspólnotami Rycerstwa Niepokalanej (szczególnie z okazji spotkań „opłatkowych”).
 7. Spotkania Zarządu Diecezjalnego MI raz na kwartał z udziałem prezesów i animatorów.

 

Ad maximam Dei gloriam!

 

                     Prezes MI                                                           Asystent Diecezjalny MI

Diecezji Tarnowskiej                                                   Diecezji Tarnowskiej

 

     ....................................                                                     ………………………….

          Julia Skrzynecka                                                      Ks. dr Stanislaw Bilski