Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

Rycerstwo Niepokalanej

Założone przez św. Maksymiliana M. Kolbego  16 października 1917 roku  stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną

Program Rycerstwa Niepokalanej

CEL:
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieka i za pośrednictwem Niepokalanej.

WARUNKI:
1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej:
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki – to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.
3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

AKT ODDANIA SIĘ NIEPOKALANEJ
O Niepokalana – nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano:
„Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Koło Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej  powstało 8 grudnia 2016r.  w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Liczy ponad 20 członków. Opiekunem jest  proboszcz ks. Krzysztof Prokop.

Spotkania Koła odbywają się w II poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00  .

I sobota miesiąca Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi
o godz. 800 a godz. 730 modlitwa różańcowa.

Galeria

Intencje  Rycerstwa Niepokalanej na rok 2018:

STYCZEŃ
Aby na całym świecie Rycerstwo Niepokalanej było znakiem jedności
i braterstwa.

LUTY
Aby przykład św. Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej
i wszystkim wierzącym poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji.

MARZEC
Aby Rycerstwo Niepokalanej współpracowało jako jedna rodzina w budowaniu królestwa miłości i radości.

KWIECIEŃ
Aby misyjny duch Rycerstwa Niepokalanej wzrastał na fundamencie trwałej jedności.

MAJ
Aby przykład Maryi pomagał wierzącym w naśladowaniu Chrystusa i w dziele ewangelizacji.

CZERWIEC
Aby w każdym środowisku i w każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej potrafiło realizować swoje powołanie misyjne.

LIPIEC
Aby każdy, kogo inspiruje św. Maksymilian, za jego przykładem "rozsiewał" wszędzie miłość, która jest "twórcza".

SIERPIEŃ
Aby za przykładem św. Maksymiliana w każdym sercu królowało pragnienie oddania wszystkiego dla Chrystusa.

WRZESIEŃ
Abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność św. Maksymiliana.

PAŹDZIERNIK
Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła.

LISTOPAD
Aby świadectwo życia rycerzy Niepokalanej było dla wszystkich ludzi nieustannym wezwaniem do świętości.

GRUDZIEŃ
Aby Rycerstwo Niepokalanej było zdolne przekazywać wszystkim ludziom piękno i znaczenie macierzyństwa Maryi.