Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2018/19

CZWARTEK – 27. 12. 2018

NISKOWA:  od p. Firlejów do p. Szewczyków (Waldemar) - lewa strona rzeki - od 8.30 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (UL. GRANICZNA): od p. Łukasików do p. Golińskich - od 8.30 Ks. Bogusł.

 

PIĄTEK – 28. 12. 2018

NISKOWA:  od p. Pogwizdów do p. Gołębiów - prawa strona rzeki  - od 8.30 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE ŁĄKI):  od p. Łatków do p. Skoczniów - od 8.30 Ks. Bogusław

 

SOBOTA – 29. 12. 2018

NISKOWA:  od p. Migaczów (Leon) + domy wyżej p. Mikołąj Migacz, p. Szewczyk (Stefan i Ignacy), p. Plata i P. Pasiut i dalej od Kumorów (Jan) do p. Lorek - od 8.30 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE ZA RZEKĄ): od p. Gajdosz (Alfred) do p. Stępień - od 8.30 Ks. Bogusław

 

NIEDZIELA – 30. 12. 2018

NISKOWA (OSIEDLE SREBRNE): od p. Migacz (Leszek) do p. Olesiów - od 13.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE: od pani Wesołowskiej Barbary do p. Kucia - od 13.00 Ks. Bogusław

 

ŚRODA – 2. 01. 2019

NISKOWA:  od p. Klentak do p. Smoleń - wzdłuż głównej drogi - od 14.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE: od p. Szabla (Szczepan) nr 265 do p. Bień (Krystyna) - od 14.30 Ks. Bogusław

 

CZWARTEK – 3. 01. 2019

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE ZA SZKOŁĄ): od p. Potoniec do p. Ciuła - od 14.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE: od p. Góreckich (Łukasz) do p. Cichanowskich (Bogdan) – lewa strona rzeki - od 15.00 Ks. Bogusław

 

SOBOTA – 5. 01. 2019

NISKOWA:  od p. Liber do p. Zarycznych (Jerzy) - do sklepu  - od 8.30 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE: Od p. Ligarów do p. Kogutów - w stronę Niskowej po obu stronach - od 8.30 Ks. Bogusław

 

NIEDZIELA – 6. 01. 2019

BICZYCE DOLNE:  p. Lorek, p. Zamojski, p. Fryc - od 16.00 Ks. Bogusław

 

PONIEDZIAŁEK – 7. 01. 2019

NISKOWA:  od p. Wastag do p. Tomaszek – za kościołem - od 13.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE KOŁO BERDYCHOWSKIEGO):  p. Ogorzałek (Maria) do p. Chladny nr 174  - od 15.00 Ks. Bogusław

 

WTOREK – 8. 01. 2019

NISKOWA:  od p. Nowaków do p. Berdychowskich (Zygmunt) – lewa strona drogi - od 14.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE: od p. Studzińskich (Dariusz) do p. Kumorów (Kapturkiewicz) + droga w stronę p. Piątka - od 13.00 Ks. Bogusław

 

ŚRODA – 9. 01. 2019

NISKOWA (ul. do „Casablanki”):  od p. Kula (obie strony ulicy) do p. Mikusz - od 14.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE KOŁO SZKOŁY): od p. Szuler (Eugenia) do p. Molek + p. Gnutek Bogdan do p. Ruchałów - od 14.30 Ks. Bogusław

 

CZWARTEK – 10. 01. 2019

NISKOWA:  od pani Rusnak nr 192 do p. Leśniak (+ p. Plata i p.Wątroba) - od 13.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE KOŁO BARU): od p. Rzepiel, + p. Bień, + p. Małek Stanisław i od p. Pająk do p. Rymarczyk (Elżbieta) - od 15.00 Ks. Bogusław

 

PIĄTEK – 11. 01. 2019

NISKOWA (OSIEDLE BOCONKI):  od p. Ogorzałków (Piotr) do p. Tomaszków (Mateusz) - od 13.00 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE (OSIEDLE SAD): od p. Górskich (domy przy tej ulicy), i dalej p. Górska Kazimiera do p. Czerwińskich - od 13.00 Ks. Bogusław

 

SOBOTA – 12. 01. 2019

UL. ŁĄCZNA:  od p. Olech do p. Pytel (domy po drugiej strony obwodnicy od strony Gaju) + domy po drugiej stronie obwodnicy od strony kościoła - od 8.30 Ks. Proboszcz

BICZYCE DOLNE: od Pana Wójta Bernarda Stawiarskiego (obie strony ulicy do sklepu p. Małków) i dalej do p. Janowiec (lewa strona ulicy w kierunku Limanowej) - od 8.30 Ks. Bogusław

 

NIEDZIELA – 13. 01. 2019

BICZYCE DOLNE: od p. Olech (Mieczysław) do p. Borka - od 13.00 Ks. Bogusław