Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii
W Dekanacie Nowy Sącz – Zachód 16 marca organizujemy dla młodzieży Drogę Krzyżową śladami kościołów dekanatu. Jest to Droga Krzyżowa na wzór Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Rozpoczęcie w naszym kościele w Niskowej o godzinie 1900 poprzez kościoły w Świniarsku, Brzeznej, Strzygańcu i kończąc w Trzetrzewinie około 2400. Uczestnictwo należy zgłosić na młodzieżowej stronie facebookowej lub u duszpasterzy młodzieży w parafii. Zapisy obowiązkowe ponieważ zgłaszamy trasę w Komendzie Policji i chcemy podać przybliżoną liczbę uczestników. Od 5 marca na stronie facebookowej ZAKOCHANI W PANU pojawią się pliki z rozważaniami do pobrania na komórki. Będą to pliki audio lub tekstowe. Są one potrzebne do tej drogi krzyżowej. Zachęcamy naszą młodzież do udziału w tej Drodze Krzyżowej. Prosimy zapisywać się do 11 marca.