Ołtarz główny
Parafia z lotu ptaka
Widok z chóru
24-o godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
Panorama parafii

Pielgrzymka

 śladami św. O. Stanisława Papczyńskiego i po zabytkach kultury polskiej w Warszawie.

 

 w dniach 29.04 - 02.05.2017 r.

 

(Dane potrzebne do ubezpieczenia pielgrzymów i organizacji grupy – wypełnić czytelnym pismem)

 

 

  1. Nazwisko...………………………………………….
  2. Imię..………………………………………………...

3. Data i miejsce urodzenia…………………………… 

 

4. PESEL.…………..…………………………………..

5. Adres zamieszkania…………………………………

…………………………………………………………..

6. Telefon kontaktowy..………………………………..

7. Seria i numer Dowodu..…………………………..

8. Dokonuję przedpłatę/wpłatę – kosztów pielgrzymki …………………

…….......         …………….…          ...…………………

   Data                Podpis pielgrzyma            Podpis organizatora